Flag_of_Europe
leader_sqr
PROW-2014-2020-logo-kolor2_RGB

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

 
Operacja pt. Podjęcie działalności w zakresie usług minikoparką z wykorzystaniem do
prowadzonych prac oświetlenia OZE oraz możliwością rezerwacji online

której celem jest spadek poziomu bezrobocia na obszarze wdrażania LSR poprzez podjęcie
działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług minikoparką z wykorzystaniem do
prowadzenia prac oświetlenia OZE oraz możliwością rezerwacji online

została zrealizowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego
przez społeczność objętego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.